Metody Pracy

Metoda_Warnkego_trening_z_Brain_Boy_Univ

METODA WARNKEGO - DYSLEKSJA STOP

SŁUCH, WZROK, RUCH - SKUTECZNA POMOC W PROBLEMACH AUTOMATYZACJI

Metoda Warnkego obejmuje trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny.

To skuteczna pomoc przeznaczona do pracy z dziećmi lub osobami dorosłymi,

u których występują trudności w zakresie uczenia się, prawidłowego czytania,

pisania, mówienia, a także zaburzeń lateralizacji.

Metoda wspomaga zakłócenia słuchu centralnego

(z uwagi na powikłania okołoporodowe, nawracające zapalenia

ucha środkowego, nieprawidłowości w słyszeniu kierunkowym,

trudności w zakresie różnicowania dźwięków).

Metodą Warnkego mogą również pracować osoby starsze

korzystające z aparatów słuchowych.

 

CO WYRÓŻNIA TRENINGI METODĄ WARNKEGO?

Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach, a nie na objawach trudności. Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona wieloma badaniami, w tym także w Polsce. Wykorzystanie wysokiej klasy sprzętu medycznego oraz szerokiej bazy pomocy diagnostycznych i terapeutycznych umożliwia osiągnięcie widocznych efektów terapii, w bardzo krótkim czasie. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom motywacyjnym, trening jest atrakcyjny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

 

PRZEBIEG TERAPII

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest szczegółowy wywiad na

temat problemów dziecka w nauce. Jednocześnie, z wykorzystaniem odpowiedniej

aparatury przeprowadzana jest diagnoza pod kątem zdolności w zakresie

przetwarzania informacji słuchowych i wzrokowych. Terapeuta uzasadnia

cel kolejnych zadań wykonywanych przez dziecko dyslektyczne.

Etap diagnozy kończy się podsumowaniem. Kolejne spotkania mają charakter

treningu zdolności, które okazały się w diagnozie najbardziej obniżone.

Istnieje możliwość wypożyczenia łatwego w obsłudze

urządzenia do samodzielnych treningów.

EFEKTYWNOŚĆ METODY

Dla uzyskania widocznej poprawy konieczne jest odbycie około dwudziestu godzin treningów.

Efekty pracy z wykorzystaniem metody Warnkego są długotrwałe. Doświadczenie pokazuje, że po treningach metodą Warnkego, dzieci dyslektyczne po powrocie ze szkoły są mniej zmęczone, a wykonywanie zadań domowych staje się szybsze i przyjemniejsze.

 

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE...

Żyjemy w kulturze skupiającej się na bodźcach wzrokowych. Współczesny tryb życia w dużej mierze narzuca nam korzystanie z informacji wizualnych, jako źródła wiedzy o świecie. Sprzyja to kształtowaniu pewnych nawyków, z którymi później trudno jest sobie poradzić. Dzieci, już w wieku przedszkolnym, coraz częściej borykają z problemem przyswajania nowych informacji przekazywanych w formie ustnej. Dodatkowo istniejący szum, hałas którego nie da się uniknąć przebywając w grupie rówieśniczej, często zakłóca koncentrację uwagi dziecka. Badacze z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec udowodnili, że trudności te mają bezpośredni związek z problemami w obszarze centralnego przetwarzania słuchowego /nawet, gdy narząd słuchu dziecka jest fizjologicznie zdrowy/. Zdolność prawidłowego  przetwarzania słuchowego ma ogromne znaczenie dla prawidłowego dekodowania słów, a w konsekwencji rozumienia mowy. Powyższe trudności często leżą u podłoża przyczyn związanych z dysleksją.

f8f495feb61bdc4275a3d9f1dc512da0.jpg

Dolnośląskie Centrum

Wspierania Rozwoju

Osobistego